Nyomtatás
CMK_MS02 Hordó mérlegelő és címkéző program CMK_MS02 Hordó mérlegelő és címkéző program
A hordó mérlegelő program hordóba töltött termékek mérlegelését, vagy a hordók mérlegen való megtöltését, azok felcímkézését, a mérlegelési adatok rögzítését, listázását végzi. A program 32 bites Windows operációs rendszer alatt fut. (pl.: Windows 95, 98, 2000, NT, XP)
Új

CMK_MS02 Hordó mérlegelő és címkéző program

CMK_MS02 Hordó mérlegelő és címkéző program

A hordó mérlegelési feladat általános leírása

A hordó mérlegelő program hordóba töltött termékek mérlegelését, vagy a hordók mérlegen való megtöltését, azok felcímkézését, a mérlegelési adatok rögzítését, listázását végzi. A program 32 bites Windows operációs rendszer alatt fut. (pl.: Windows 95, 98, 2000, NT, XP)

A mérlegelő program az alábbi feladatokat látja el:

 • Sarzs indítása és lezárása. Az egy sarzsba tartozó közös adatok (tartson a sarzs kimérése akármennyi ideig) egyetlen adatsorban kerülnek tárolásra a NAPLÓ táblában. Egy másik, MÉRÉSEK nevű állományban, minden hordómérés tömegadata tárolódik, dátum-időponttal, kezelőkóddal kiegészítve.
 • A tömeg beolvasása a mérlegműszertől, kezelői gombnyomások kiszolgálása (töltés indítás, címkenyomtatás, címke ismétlés stb.), a kezelő informálása. A hordómérés eredményeinek tárolása a MÉRÉSEK táblába. Sarzs zárásakor a sarzs megadott és a mérések során összegzett adatainak tárolása a NAPLÓ táblába. A sarzs kezdés és zárás időpontja is tárolásra kerül.
 • Az adatkitöltést törzsállományok segítik. (Termék, Adalék, Származási hely, Hordótipus)
 • A program az alábbi listázási lehetőségeket biztosítja:
 • A SARZS naplóból megadott időtartományban, termékkódra, adalékanyagra, származási helyre szűrt eseménylista nyomtatható. Azok a sarzsok kerülnek listára, amelyek a listázási időtartományon belül vannak, vagy "belelógnak".
 • Termék statisztika a MÉRÉSEK naplóból megadott időtartományban. Azon mérések adatai kerülnek összesítésre, amelyek időpontja a listázási időtartományon belül vannak. Így akár egy műszak teljesítményének összegzésére is mód van.
 • Szállítmány lista készíthető, ahol a kiválasztott hordók kerülnek listázásra.

A mérlegrendszer további részegységei és azok feladata:

 • Teherfelvevő (mérleg mechanika):
  A mérleg alvázra görgősor kerül. Erre a görgőre húzzák rá a megtöltött hordókat utólagos mérlegelésre. A mérlegen való töltés esetén az üres hordót kell a mérlegre húzni és gombnyomással jelezni a töltés indítást. A töltés végén címke nyomtatást gombnyomással kell kérni.
 • Mérlegműszer:
  A mérlegalváz MS-01 mérlegműszerhez csatlakozik. Ez folyamatosan kijelzi a mérlegen levő tömeget. A mérlegműszer biztosítja a töltés számára a durva és finom határérték kimeneteket.
 • Kezelői terminál:
  Az MS-UMT univerzális mérlegterminál feladata, hogy biztosítsa a mérlegelést végző személy informálását, a kijelzett adatok alapján a címkék ellenőrzését, a mérési folyamatok követését, bizonyos beavatkozások megtételét. (Töltés indítás, címkenyomtatás, címke ismétlés.)
 • Címkenyomtató:
  Az ELTRON-TLP2742 thermotranszfer címkenyomtató szolgál a megadott és mért értékek alapján hordó címke nyomtatására. A nyomtató alkalmas időjárásálló műanyagalapú címkére nyomtatni speciális transzferszalag segítségével. Alapvetően 148*104 mm -es címkére történik a nyomtatás. Egy hordó egy címke. Kivételes esetben lehetőség van két különböző adattartalmú címke egymás utáni nyomtatásával, majd azok egymás alá ragasztásával "nagyobb" címke előállítására is. A címke méretet (1 / 2) az adatmegadásnál kell beírni.

Mérlegelés

Itt ki kell térni a sarzs kezelés néhány elvi kérdésére, hogy érthető legyen a program működése és használata.

 • A mérleg kétféle módon működhet:
  • A töltőn feltöltött hordók tömegének megmérése, a mért és megadott adatok alapján címke nyomtatása.
  • A mérlegre helyezett üres hordó feltöltése a mérlegen megadott tömegű anyaggal. Ehhez METRISOFT KFT Durva és Pontos (Finom) határérték kimeneti jeleket biztosít a töltőgép számára. A kimenetek 24V max. 30mA terhelhetőségűek.
 • Mivel egyszerre csak egyféle termék mérlegelése folyhat, nincs értelme a kinti mérlegelő személyre bízni adatbeírást, vagy feladat kiválasztást. Az adatmegadást a számítógépen kényelmes körülmények között az ezzel megbízott kezelő végzi el (pl. művezető).
 • Egyszerre csak egy sarzs mérlegelése történhet. Egy sarzson egy adott gyártásból származó, miden jellemzőjében azonos terméket értünk. Adatmegadást a sarzs kimérésének indulásakor kell végezni. A megadott adatok a teljes sarzsra érvényesek, ezek alapján folyik a címkék nyomtatása. Egy sarzs töltése akár több napig is eltarthat. Sem közben, sem sarzs záráskor nem lehet az adatokat megváltoztatni, hiszen azok a címkékre kerültek.
 • A sarzsszám egyedi, vagyis két azonos sarzsám nem fordulhat elő. A sarzsszámot a program új sarzs indításakor az aktuális dátumból képzi. A dátum után "/" jellel elválasztott sorszám áll. pl.: 2003.01.07/1 Ez teszi lehetővé több sarzs indítását azonos napon.

A mérlegelés menüpontban mindíg az aktuális, vagy ha az nincs, az utoljára mért sarzs adatlapja jelenik meg.

Új Sarzs megadás

Új sarzs indítást az Új sarzs gombbal lehet kezdeményezni. Ez csak akkor lehetséges, ha az előző sarzs már le lett zárva, és az aktuális kezelő jogosult a sarzs kezelésre. Ennek során kell megadni a sarzs összes jellemzőjét. Mérlegelés közben már nem módosítható!

A Termékkód, Adalékanyag, Származási hely, Hordó tipus mezőkbe csak olyan adatot lehet megadni, ami szerepel a hozzájuk tartozó törzsadat táblában. Ezért célszerű onnan kiválasztani.

A hordó tipus törzsadat táblán keresztül meghatározza a hordó üres tömegét, illetve a tető tömegét. Ezt a program a két mérési módszernél eltérően használja fel.

Ugyancsak kötött a Címkeforma választás:

 • 1=egy db 148*104 mm -es címkére történik a nyomtatás. Egy hordó egy címke.
 • 2=két különböző adattartalmú címke egymás utáni nyomtatásával, majd azok egymás alá ragasztásával "nagyobb" címke előállítása.

 

Az EAN 13 Vonalkód mező kitöltése speciális. Ha megadásra kerül, akkor az első 7 helyre mindenképp számokat kell írni. A maradék öt pozícióra szintén lehet konkrét számokat írni, vagy a 8. pozícióra (pont a V betű alatt) egy "N", vagy "B" betűt. Ekkor a vonalkód utolsó 5 pozíciójára a hordó Nettó, vagy Bruttó tömege kerül.

Mérési eredmény tárolásakor az aktuális kezelő és műszakkód is tárolásra kerül. Sarzs indításakor is ellenőrizze, hogy a műszak kód megfelelő-e.

Mérés Indul gombot kell használni, ha az adatlap minden szükséges adata megadásra került. A program az adatlap kitöltöttségét vizsgálja, kitöltetlen fontos mezőkre figyelmeztet és nem engedi a mérlegelés indítását. Ha a sarzs indítását a kezelő megerősíti, akkor az Sarzs Mérés tart állapotba kerül, mérlegelése megkezdhető.

Mérlegelési folyamat

A mérlegelés közben a Mérlegelés menüpontban az aktuális sarzs adatai látszanak. Nyomon követhető a mérlegelés folyamata a lemért hordók darabszáma, az összegzett bruttó és nettó tömegek, valamint a mérlegen levő pillanatnyi tömeg figyelésével.

Az adatlap alatti táblázatban a hordó mérlegelések látszanak. (Minden mérlegelés, nem csak az aktuális) Ebben tetszőlegesen lehet le-fel lépkedni, lapozni. Egy új hordó mérlegelés adatai mindíg a mérések a táblázat végére íródnak. Ha nem ez a táblázat az aktuális vezérlő elem, akkor a program minden méréskor automatikusan a táblázat végére áll.

Mérleg és Nyomtató állapot

Ha a Mérleg kij. jelölődoboz megjelölt állapotban van, akkor egy külön ablak jelenik meg, amin a mérlegelés folyamata részletesen is megfigyelhető.

A pillanatnyi Nettó tömeg máshol töltött hordó mérésekor az adatlapon megadott hordó tára értékből kerül számításra. Ugyanez a mérlegen való töltés esetén a töltés indításakor mért és eltárolt tára alapján történik.

A Bruttó és Nettó tömeg alatt grafikusan is megjelenítésre kerül a mérlegen mért tömeg. A különböző színű sávok jelentése sorrendben a következő: Nincs hordó a mérlegen, Üres hordó van a mérlegen, Durva töltési állapot, Pontos értékre töltés állapot, vagy tele hordó a mérlegen.

Külön "lámpácskák" jelzik a mérleg Durva illetve Pontos töltésvezérlő kimenetének állapotát. A címkenyomtató bekapcsolt, üzemkész állapota, valamint a nyomtatóval utoljára végzett művelet látható még a Mérleg és Nyomtató állapot ablakban.

A helyszíni kezelő tennivalóit a Hordó mérlegelés UMT terminállal Kezelési útmutató tartalmazza.

Listázás

Az alábbi listázásokat biztosítja a program:

 • Sarzs mérések esemény listája
 • Termék statisztika
 • Származási hely statisztika

 

Szállítmány összeállítás és listázás

Ez egy speciális funkció, amivel a lemért hordók kiszállításakor szükséges szállítmány listát készíthetünk. Mivel a szállítmány listára csak azonos termékeket tartalmazó hordókat lehet felvenni, a lista előtt mindenképp termékkódra szűkíteni kell! Természetesen a többi szűkítés is érvényes.

A szállítmány összeállítás ablakban meg kell adni a szállítmányra jellemző adatokat:

 • Be kell írni a szállító jármű rendszámát, és ki kell választani azokat a sarzsokat, amelyekből a szállítás történik. (max. 4 sarzsszám) Csak az előző ablakban megadott szűkítésnek megfelelő sarzsokból lehet választani !
 • Meg kell adni minden kiválasztott sarzs szárazanyag tartalmát (0,00 - 99,99 %) és sűrűségét (0,5000 - 1,5000 g/cm3) A megadott értékek a SARZS naplóba tárolódnak, így a következő alkalommal már nem kell kitölteni.
 • A megadott sarzsszámokhoz tartozó hordómérések közül csoportos kijelöléssel lehet a szállítmány listára felvenni az egyes hordókat. Mindíg az S választógombnak megfelelő sarzshoz tartozó hordók adatai kerülnek a Mérlegelt hordók listájára. A kiválasztás módozatai:
  • Dupla kattintás a soron, vagy Alt+A billentyű = Egy hordó felvétele a Szállítmány listára.
  • Egér bal gombot nyomva tartva, egér le, vagy felfele húzásával, vagy Shift+Le/Fel nyíllal több sor kijelölése, majd Ad gombra kattintás, vagy Alt+A billentyű nyomás.
  • Minden hordót a Mind gombbal, vagy Alt+M billentyűvel lehet átadni.
 • A Szállítmány listáról ugyanilyen módszer lehet a tévesen kijelölt hordókat visszaadni:
  • Dupla kattintás a soron, vagy Alt+V billentyű = Egy hordó levétele a Szállítmány listáról.
  • Egér bal gombot nyomva tartva, egér le, vagy felfele húzásával, vagy Shift+Le/Fel nyíllal több sor kijelölése, majd Vesz gombra kattintás, vagy Alt+V billentyű nyomás.
  • Minden hordót az Ürít gombbal, vagy Alt+Ü billentyűvel lehet visszaadni.
 • A Korábban listázottak is jelölődoboz bekapcsolt állapota esetén a Mérlegelt hordók listáján azok a hordók is megjelennek, amik már egy korábbi lista kinyomtatásakor L betűvel megjelölésre kerültek. Ez akkor lehet hasznos, ha a korábbi lista mégsem nyomtatódott ki (pl. a nyomtató összegyűrte a papírt) és újra össze akarjuk állítani a korábbi szállítmányt.


Ha Lista Nyomtatás gombbal léptünk szállítmány összeállításba, akkor a Nyomtatás gombbal lehet az összeállított listát kinyomtatni. Ebben az esetben nyomtatás közben L betűvel megjelölésre kerülnek azok a hordó mérlegelés adatsorok, amelyek a listára rákerültek. Az eredmény például ilyen lesz:

Nyomtatás

Keresés méréshatár alapján

Mérleg méréshatára:
Termékek listázása »