Szalagmérleg vezérlő UMT-vel

Nagy mennyiségű ömlesztett anyag folyamatos mérése, megadott teljesítményen történő szállítás vezérlése.

Jellemzők:

 • Hitelesíthető
 • max. 200 anyag elkülönített összegzése, összegzők nyomtatása
 • max. 5 szalagmérleg összeköttetésével állandó keverékarány biztosítása
 • Nyomtató opció
 • PC-s adatgyűjtő, felügyelő és vezérlő szoftver opció
 • PLC, PC kommunikáció
 • Összegzők kijelzése
 • MS-UMT-ben futó program

Általános leírás

Az UMT mérlegterminálban futó SZALAG1 program az alábbi feladatokat látja el:

 • Nagy mennyiségű ömlesztett anyag tömegének folyamatos mérése, megadott mennyiség megadott állandó teljesítménnyel való szállításának vezérlése.
 • Max. 200 féle recept (anyag) elkülönített összesítése, az összegzők lenyomtatása. Interaktív kapcsolat a fölérendelt adatfeldolgozó vagy folyamatirányító számítógéppel (Metrisoft protokoll), vagy PLC-vel (Modbus protokoll).
 • Max. 5 szalagmérleg összekötésével állandó keverékarány biztosítása.

Egyszerű szalagmérleg kialíktás

A felhasználó szállítószalagjába szerelt teherfelvevő szerkezet által szolgáltatott villamos jelet, és a beépített útjeladó jelét dolgozza fel. Kijelzi az áthaladt tömeget, a tömegáramot, és segítségként a terhelést és szalag sebességet, a beállított határérték elérésekor leállítja a hajtómotort, ha szükséges. A csatlakoztatható berendezések feladata:

 • Mérlegcella: A szalag alá telepített teherfelvevő szerkezet fogadja a szállítószalagon levő terheléssel arányos erőt és azt átalakítva, villamos jelként továbbítja a műszerhez.
 • Útjeladó: A szalaghoz általában dörzshajtással csatlakozik, kimenetén a megtett útnak megfelelő számú impulzust (a szalagsebességgel arányos frekvenciát) szolgáltat.
 • Nyomtató: Mérlegjegy és az összegzők állásának lenyomtatására.
 • Számítógép, PLC: RS232, RS482, vagy TTY áramhurok felületen keresztül mód nyílik a mérési eredmények folyamatos kiértékelésére, a technológia ellenőrzésére, vagy pl. végtermék mérésekor a teljesítménytől függő gyártásirányításra. Lehetősége van mérés indításra ill. leállításra is.

Mérési és működési elv

A szalagmérleg feladata a szállítószalagon továbbított anyagmennyiség folyamatos
– automatikus üzemmódú – mérése anélkül, hogy az ömlesztett anyagot adagokra osztaná. Az UMT/SZALAG1 szalagmérleg integráló jellegű, bár időben szakaszos, azonban az időszakaszokhoz tartozó elmozdulás lényegesen kisebb a mérőszakasznál. Egy szállítószalag tömegárama, vagyis az egységnyi idő alatt szállított anyag mennyisége (Q) a mozgó hevederen levő ömlesztett anyag rétegvastagságától és térfogatsúlyától, tehát a szalag egységnyi hosszra eső terhelésétől (q), valamint a szalag sebességétől (v) függ.

A megtett út és a szalag sebesség mérése a szalaghoz, vagy a nem hajtott szalag dobhoz mechanikusan csatolt útjeladó impulzusainak kiértékelésével történik.

Ahhoz, hogy t=t2-t1 időtartam alatt áthaladt anyagmennyiséget megkapjuk, a Q tömegáramot integrálni kell. A berendezés ezt a beállításban megadott mérési ciklus időnként végrehajtott összegzéssel valósítja meg. Ez minden összegzőre igaz. A tömegszámláló dekád impulzus kimenet viszont csak akkor záródik rövid időre, ha a konfigurált helyiértékű dekád értéke nő.

Adagoló szalagmérleg a beállított várt szállítási teljesítménnyel való adagolást a
szalagsebesség, vagy kivételes esetben az anyagvastagság szabályozásával valósítja meg. A várt és a mért szállítási teljesítmény különbségének előjele a hajtás vezérlő jel változási irányát, abszolút értéke a változás sebességét határozza meg. A változás sebességét a konfigurálható „Hajtásvezérlés meredeksége” konstans is befolyásolja.

További kérdéseivel és ajánlatkérésével forduljon kollégáinkhoz