Tömegáram mérő és szabályzó UMT-vel

Ömlesztett anyagok kimérése közbeni folyamatos tömegérés, szükség szerinti tömegáram szabályzás.

Jellemzők:

 • Hitelesíthető
 • Grafikus, színes LCD kijelzős UMT-n
 • max 200 anyag elkülönített összesítése
 • PLC és PC-s kommunikációs lehetőségek
 • Max 5 tömegáram mérő vagy szalagmérleg összekötése állandó keverékarány biztosítása céljából
 • Többféle független összegző vezetése
 • Mérlegjegyek és összegzők nyomtatása opció
 • Adatgyűjtő, felügyelő, diszpécser PC-s szoftver opció
 • Nagyméretű másodkijelzők kezelése
 • MS-UMT-ben futó program

Általános leírás

Az UMT mérlegterminálban futó TomegAram program az alábbi feladatokat látja el:

 • Mérlegtartályban levő ömlesztett anyag csigával történő kimérésekor a kiáramló tömegfolyamatos mérése, megadott mennyiség megadott állandó teljesítménnyel való szállításának vezérlése.
 • Max. 200 féle recept (anyag) elkülönített összesítése, az összegzők lenyomtatása. Interaktív kapcsolat a fölérendelt adatfeldolgozó vagy folyamatirányító számítógéppel (Metrisoft protokoll), vagy PLC-vel (Modbus protokoll).
 • Max.5 tömegáram mérő, vagy szalagmérleg összekötésével állandó keverékarány biztosítása.

Egyszerű tömegáram mérő kialkítása

 • Mérlegtartály: A beépített mérlegcella a terheléssel arányos erőt és azt átalakítva, villamos jelként továbbítja a műszerhez. A tartály alján levő szállítócsiga fix, vagy változtatható fordulatú. Működését célszerűen a műszer „Hajtás engedélyezés” kimenete engedélyezi.
 • Nyomtató: Mérlegjegy és az összegzők állásának lenyomtatására.
 • Számítógép, PLC: RS232, RS485, vagy TTY áramhurok felületen keresztül mód nyílik a mérési eredmények folyamatos kiértékelésére, a technológia ellenőrzésére, vagy pl. végtermék mérésekor a teljesítménytől függő gyártásirányításra. Lehetősége van mérés indításra ill. leállításra is.

Adagoló tömegáram mérő kialkítása

Adagoló tömegáram mérőn olyan berendezést értünk, amelyik a kiáramló anyag tömegének folyamatos mérésén túl a technológiai folyamatnak megfelelő szabályozást is végez. Ez a kihordó csiga fordulatszámának változtatásával történik.
Az adagoló tömegáram mérő alkalmazási lehetőségei:

 • Állandó anyagáram biztosítása adagoló tömegáram mérővel.
 • Állandó anyagáram és keverékarány biztosítás adagoló tömegáram mérők összekötésével.
 • Állandó keverékarány biztosítása változó anyagáram mellett, összegző tömegáram mérő
  tényleges mért tömegárama alapján vezérelve másik adagoló tömegáram mérő
  tömegáramát.

Mérési és működési elv

A tömegáram mérő feladata a mérlegtartályban levő ömlesztett anyag csigával, vagy folyadék szeleppel történő kimérésekor a kiáramló tömeg folyamatos – automatikus üzemmódú – mérése anélkül, hogy az ömlesztett anyagot adagokra osztaná. Ha a mérlegtartályban a beállított minimális szintnél kevesebb anyag van, akkor záródik az anyag kérő kimenet. Ennek hatására a mérlegtartályt minél hamarabb, viszonylag gyorsan fel kell tölteni. Amint a tömegáram mérő érzékeli a feltöltést (tömeg növekedést), felfüggeszti a kihordó csiga szabályozását és a korábbi tömegáramlás mértékével számolva elméletben csökkenti a feltöltés előtti tömeget. A feltöltés végén, amint újra tartós tömeg csökkenés van, visszaáll a rend, az új értékről való csökkenés figyelésével.
A berendezés a beállításban megadott mérési ciklus időnként végrehajtott kiértékelés alkalmával végzi az összegzők frissítését és a tömegáram kiszámolását.
A tömegszámláló dekád impulzus kimenet viszont csak akkor záródik rövid időre, ha a konfigurált helyi értékű dekád értéke nő.
Adagoló tömegáram mérő a beállított várt szállítási tömegárammal való adagolást a kihordó csiga fordulatszámának szabályozásával valósítja meg. A várt és a mért tömegáram különbségének előjele a hajtás vezérlő jel változási irányát, abszolút értéke a változás sebességét határozza meg. A változás sebességét a konfigurálható „Hajtásvezérlés meredeksége” konstans is befolyásolja.

Összegzők

A program több egyéb összegző vezetésével is segíti a tömegáram mérőgel kimért mennyiségek regisztrálását. A tömeg összegzők általában 999999999 számérték után
átfordulnak.

 • Σ Totál: A kezdetek óta kimért mennyiség. Csak hitelesítéskor (pontosításkor) lehet törölni. Max. értéke kivételesen 999999999999 lehet. (tizedesjegy nélkül)
 • Kimért: A Start gomb megnyomása óta kimért mennyiség. Ha eléri a kimérendő tömeget, a kimérés (a csiga) leáll.
 • Recept összegző: Az adott receptből az utolsó törlés óta kimért összes tömeg.
 • Műszak, Sarzs, vagy Tároló összegző: Akkor nullázódik, ha a kezelő az előzőtől eltérő Műszak, Sarzs, vagy Tároló kódot ad meg.

További kérdéseivel és ajánlatkérésével forduljon kollégáinkhoz